Pravilniki in dokumenti

Statut Veslaške zveze Slovenije - sprejet 16. 12. 2017 

Tekmovalni pravilnik VZS - sprejet 25. 3. 2016

Pravilnik o Državnem prvenstvu - sprejet 25. 3. 2016

Pravilnik o prestopih - sprejet 29. 11. 2012

Pravilnik o priznanjih - sprejet 17. 12. 2010

FISA Rule Book - Tekmovalna pravila in statut FISA (v angleščini in francoščini)

Varnost v čolnu - čevlji - dodano 23. 4. 2018

Kratka Pravila za tekmovalce - dodano 25. 4. 2018

Povezava na spletno stran sodniki.veslanje.si - Gradivo - dodano 23. 4. 2018